Popüler Yazı 25 dakika okuma süresi

Göz Çizdirme Nedir?

Doç. Dr. Mustafa KOÇ

6 Temmuz, 2022

Halk arasında excimer lazer kelimesi yerine göz çizdirme denilmektedir. Aslında göz çizdirme ve excimer lazer aynı yöntemi ifade etmemektedir. Göz çizdirme tabiri eski bir tekniğe dayanmaktadır. Gerçek adı radyal keratotomi olan bu teknikte kornea üzerine çizikler oluşturularak miyopi düzeltilmekteydi, ancak yıllar içerisinde bu teknik terk edilerek excimer lazer yöntemi yerini almıştır. Excimer lazer, PRK (No touch lazer) ve LASİK yöntemlerinde kornea dokusunda ablasyon (traşlama) yapmak için kullanılan cihazın adıdır ve tahmin ediyoruz ki yıllar içerisinde excimer lazer yöntemi de demode olacak ve yerini tamamen SMILE lazer gibi 3. nesil yöntemlere bırakacaktır. Özetle halk arasında tüm bu yöntemler göz çizdirme, göz çizdirme ameliyatı, lazer göz ameliyatı, excimer lazer, ekzimer lazer şeklinde adlandırılmaktadır. Bu makalede tüm bu ifadeler birbiri yerine kullanılabileceğini hatırlatmak isteriz.

Excimer Lazer ve Lazer Göz Ameliyatı
Aynı Şey Midir?

Excimer", "uyarılmış dimer" in kısaltmasıdır, argon-florür gaz karışımının elektrikle uyarılması sonucu elde edilir ve 193 nm dalga boyuna sahip UV lazerdir. Miyop, hipermetrop ve astigmat gibi gözde kırma kusurlarının tedavisinde 30 yıldır kullanılmaktadır. Bundan dolayı LAZER GÖZ AMELİYATI olarak da anılmaktadır ve GÖZ ÇİZDİRME tabirine göre daha doğru bir tanımlama diyebiliriz.

Kaç Tür Lazer Göz Ameliyatı Vardır?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi radyal keratotomi (GÖZ ÇİZDİRME) miyopiden kurtulmak için kullanılan ilk tekniktir. Günümüzde göz çizdirme tekniği artık kullanılmamaktadır. Lazer göz ameliyatı olarak tanımlayabileceğimiz ilk teknik excimer lazer cihazının kullanıldığı fotorefraktif keratektomi olarak adlandırdığımız PRK tekniğidir. PRK tekniğinde ekzimer lazer kullandığımız için lazer göz ameliyatı olarak da adlandırmak mümkündür. İlerleyen yıllarda bu teknik çeşitli yazılımlarla geliştirilerek transepitelyal PRK şeklinde de uygulanmaya başlanmış ve NO TOUCH LAZER olarak adlandırılmıştır. İkinci teknik LASIK tekniğidir. Bu teknikte iki ayrı cihaz kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi kornea dokusunda kapakçık oluşturulmak için kullanılan femtosecond (femtosaniye) lazer cihazı ve kapakçık kaldırdıktan sonra kullanılan excimer lazer cihazıdır. Bu tekniğin ismi kullanılan farklı ticari firmaların teknolojilerine göre İLASİK, INTRALASİK, FEMTOLASİK gibi isimlendirilmektedir. Halk arasında bu yönteme BIÇAKSIZ LAZER de denmektedir. Bıçaksız lazer denmesinin tek sebebinin LASİK tekniğinde ilk zamanlar kapakçık kaldırma işleminin mikrokeratom denilen bir kesici alet ile yapılmasıydı, daha sonradan yukarıda ifade ettiğimiz gibi femtosaniye lazer sisteminin geliştirilmesiyle kapakçık kaldırma işleminin de lazer ile yapılması sonucu bıçaksız lazer adını almıştır. Üçüncü ve son geliştirilen teknik ise SMILE LAZER tekniğidir. Bu yöntemde excimer lazer kullanılmamaktadır. SMILE lazer yönteminde femtosecond cihazı ile kornea dokusunda bir lentikül (parçacık) oluşturularak bu doku özel spatül yardımıyla çıkarılmaktadır ve hastalarımız gözlüklerinden kurtulmaktadır. Özetle SMILE tekniğinde ekzimer lazer kullanılmamaktadır, çünkü bu yöntemde korneada traşlama yapılmamakta, doku direkt olarak lentikül şeklinde çıkarılmaktadır.

Neden Bu Kadar Lazer Göz Ameliyatı Geliştirilmiştir?

Her hastanın göz yapısı aynı olmamaktadır. Kimi hastanın korneası daha ince ve daha dik iken, kimisinin korneası daha kalın ve düzdür. Kimi hastada kuruluk problemi varken kimisinde yoktur. Her hastaya aynı lazer göz ameliyatı uygun olmamaktadır. Lazer göz ameliyatı yöntemlerini tek tek inceleyelim.

PRK ve NO TOUCH LAZER (TRANSEPİTELYAL PRK)

Bu yöntemi biz yüzeyel lazer tedavisi olarak tanımlıyoruz. Bu lazer ameliyatında sadece excimer lazer cihazı kullanılmaktadır. Göz numarası 2’den düşük olan miyop ve astigmatlarda, korneası ince olan ve kuru gözü olan hastalarda tercih etmekteyiz. Hatta keratokonus gibi hastalara lazer uygulamamız gerektiğinde tek lazer seçeneğimiz bu yöntem olmaktadır. Peki PRK ve No Touch lazer aynı şey midir? Tam anlamıyla aynı olmamakla birlikte benzer yöntemler olduğunu söyleyebiliriz. No touch lazer yönteminde geliştirilen yazılımlarla korneanın epitel tabakası kaldırılmadan lazer işlemi uygulanmaktadır, bunun dışında lazer sonucu ve hasta konforu yönünden PRK ile farklılık göstermemektedir.

LASİK, FEMTOLASİK, İLASİK, İNTRALASİK, BIÇAKSIZ LAZER

Lasik işleminde kornea dokusunda bir kapakçık kaldırılmaktadır. Eğer bu kapakçık kaldırma işlemini mikrokeratom dediğimiz kesici bir alet ile yapıyorsak buna LASİK diyoruz. Bu kapakçık kaldırma işlemini femtosaniye cihazı ile yapıyorsak buna FEMTOLASİK diyoruz. Eğer bu kapakçık kaldırma işleminin INTRALASE adılan verilen femtosaniye cihazı ile yapıyorsak İNTRALASİK diyoruz, son olarak LASİK işlemini wavefront guided olarak yapıyorsak İLASİK olarak isimlendiriyoruz. Bütün bu isimlendirmeler aslında akademik olarak değil göz çizdirme gibi halk arasında oluşmuş tanımlamalardır. Hangi şekilde yaparsak yapalım bu yöntem PRK tekniğine göre daha konforludur ve hastalarımız 6 saat içinde normal yaşamına dönebilmektedir. Özellikle hipermetrop hastalarında ilk tercihimiz Femtolasik tekniğidir. Bu tekniğin dezavantajı ince kornealarda ve kuru gözü olan hastalarda çok uygun olmamasıdır.

SMILE LAZER

Bu lazer yöntemi son geliştirilen teknolojidir. Bu lazer yönteminde sadece femtosaniye lazer cihazı kullanılmaktadır yani ekzimer lazer cihazı kullanılmamaktadır. Smile lazer korneanın mekanik yapısını daha fazla korumaktadır ve kuru gözlü hastalarda tercih sebebidir. Bu lazer yöntemi özellikle temaslı (kontakt) sporlarla ilgilenenler için birebirdir. Şu an için tek dezavantajı hipermetrop hastalarda uygulanamamadır. Hipermetrop hastalarda Smile lazer çalışmaları devam etmektedir. İlerleyen yıllarda Femtolasik’in yerini tamamen alacağını tahmin edilmektedir.

Göz Çizdirme Fiyatları

Göz çizdirme fiyatları yapılacak yönteme göre değişmektedir. Burada fiyat yazmak yasal olmamakla birlikte kısaca şöyle bilgi verebiliriz. PRK ve NO TOUCH LAZER’de tek bir cihazın kullanılması nedeniyle femtolasik ve smile lazer’e göre fiyatı daha uygundur. FEMTOLASİK’ de kapakçık kaldırmak için kullanılan femtosaniye lazer cihazı lazer göz ameliyatında maliyeti artırdığı için PRK ve NO TOUCH LAZER’den daha pahalıdır. SMILE LAZER ise son teknoloji olduğu için üretici firmalarda tarafında talep edilen yüksek lisans ücretleri nedeniyle en yüksek ücrete sahip lazer göz ameliyatıdır.

SGK Göz Lazer Ameliyat Ücretini Karşılıyor Mu?

Göz lazer ameliyatları SGK tarafından karşılanmamaktadır.

Lazer tedavisi için randevu al.

İdeal Göz Kayseri

İDEAL GÖZ BLOG

İlginizi Çekebilir

Doç. Dr. Necati DURU

25 Nisan, 2021

Popüler Yazı 2 dakika okuma süresi
Göz Altı Işık Dolgusu ile cildimizdeki kaybolan canlılık ve nemi geri kazanmak mümkün.

© Copyright 2021 Scroll2Top - Tüm Hakları Saklıdır.